Надя  Николова

Надя Николова

Казвам се Надя Николова и имам 32-годишен педагогически опит в сферата на прогимназиалното образование. В основата на всяко знание стои езиковата грамотност, умението да изразим и защитим своето мнение и житейската си позиция. Отличната подготвеност по родния език е предпоставка за постигането на успехи и по другите учебни предмети както и при научаването на чужд език. Готова съм да помогна на всеки, който желае да усъвършенства знанията си по български език и литература.