Ирена Георгиева

Ирена Георгиева

Работя с новогръцки вече повече от седем години, но заниманията ми с този език продължават да бъдат предизвикателство. На тези, които искат да получат по-задълбочени познания се старая да разкрия механизмите и принципите на които работи езика. Правим доста упражнения за слушане и четене с разбиране, акцент в работата ни е и самостоятелното устно и писмено изложение по дадена тема, под формата на диалог или свободен текст.