За контакт: 0 700 17 550

НОВИНИ

23.07.2015

4 различни нюанса на думата ХАРТИЯ

 1. КАТЕГОРИЯ 1 – лист хартия – “sheet of paper ”= “a piece of paper”
wax paper - восъчна хартия
wrapping paper – хартия за увиване на подаръци
paper towels – кухненска хартия
toilet paper – тоалетна хартия
fold a piece of paper – сгъвам парче хартия
crumple up a piece of paper – смачквам на топка лист хартия
rip/tear a piece of paper – късам листа хартия
scraps of paper – накъсани парченца хартия

2. КАТЕГОРИЯ 2 – “paper”= ”newspaper”- вестник (обикновено в устната реч двете думи са синоними и се използва по-кратката)
Did you read today’s paper? – Чете ли днешния вестник
The TV guide is published in the Sunday paper. – Пограмата на телевизиите е публикувана в неделния вестник.
The scandal was all over the papers. (= published in many different newspapers)
– Скандалът беше отразен във всички вестници.
My brother writes for the local paper. (= he is a journalist who writes articles for the local newspaper) – Брат ми пише за местния вестник.

3. КАТЕГОРИЯ 3 - “paper”= ”official papers” официални документи
We had to show the immigration agent our papers. – Трябваше да покажем на служителя от имиграционната агенция личните си документи.
The divorce is almost finalized; we just need to sign the papers. – Разводът беше почти финализиран, трябваше да се подпишат само документите.
Exporting goods is easier if you have all the papers in order. – Износът на стоки е по-лесен, ако имаш изрядни документи.
She got her walking papers last week; now she’s looking for a new job. – Тя си получи предизвестието за съкращаването си миналата седмица, а сега си търси нова работа.

4. КАТЕГОРИЯ 4 - “paper”= ”academic writing” – писмена разработка в учебно заведение; научна статия
The students turn in their papers , the teacher grades the papers and hands the papers back.
– Студентите си предават писмените работи, учителят ги оценява и им ги връща.

After the paper is published, other scientists can discuss it with the original writer, who might also have the chance to present the paper at a conference. – След като статията е публикувана другите учени могат да я обсъдят с автора й, който има вероятност да представи статията на конференцията.

безплатно езиково обучение често задавани въпроси Блог за онлайн езиково обучение
Ние сме семейство Василеви. Искрено и лично споделяме нашите чудесни впечатления от Intenzivno.com. Изучаването на чужд език е свързано с желание, възможност и време. Ние сме доста ангажирани хора в професионално отношение, а за "свободно време" просто не остава време. Сърфирайки през необятното пространство на интернет напълно случайно попаднахме на този прекрасен сайт за изучаване на чужди езици. Спокойно можем да кажем, че се почувствахме спасени. Още с първите стъпки разбрахме силата и възможността, която Intenzivno.com ни предлага да продължим напред към разширяването и намирането на нови знания. Часовете ни по английски език протичат приятно и забавно, обяснява се много добре и разбрано, като се обръща внимание на всеки един от нас. Голямото предимство е, че часовете се провеждат в удобно за нас време и естествено - място. Благодарим на екипа на Intenzivno.com за предоставената ни възможност да осъществим една своя мечта. Специално искаме да благодарим на Рени Георгиева за нейното невероятно търпение и изключително отношение към нас, за предоставените допълнителни материали и нестандартен подход в обучението. Ние вече сме тук и всеки от Вас, който е жаден за знания да заповяда в нашия оазис Intenzivno.com.

- Мариана и Георги Василеви, Раднево
Аз избрах Intenzivno.com тъй като предлагат в удобно за мен време уроци и начина на провеждане на часовете е изклиючително инновативен и интересен. Тъй като работата ми изисква много пътуване, сайта ми дава възможност да уча език от всяко място с достъп до интернет: така спестявам много време и усилия. Преподавателката по немски - Светла Ненова има изключително професионален и ефективен метод на обучение. Препоръчвам сайта за всеки който би желал да учи език по интерактивен и различен начин.Пожелавам на целия екип много успехи.

- Силвия Димитрова, гр. Вроцлав - Полша
За мен удобството да се включа в урока от всяко едно място е незаменимо. Спестява се доста време, ресурсите са достъпни и извън времето на часа. Възможността да се прослуша на запис минал урок също е нещо много полезно - на всеки се налага да пропусне час или да не доразбере нещо. Не на последно място е и преподавателя - аз съм много доволен от Светла Ненова, тя отговаряше на всички въпроси и даваше възможност на всеки да упражнява повече материята, в която чувства слабост. Поздравления за екипа на INTENZIVNO.COM!

- Любомир Димитров, Сандански

Всички мнения