За контакт: 0 700 17 550

НОВИНИ

17.07.2015

10 думи, които трябва да знаете, ако искате да говорите BE*

(*BE – British English)
1. Bloke - (noun) synonym: man; „един, някакъв“ (за човек)
Използва се, когато името на човека, за когото говорим или не е известно, или не е важно. Подразбира се, че човекът е обикновен.
Example: ‘I heard a bloke on the train say that tomorrow's trains will be delayed.’/Чух един на гарата да казва, че утре влаковете ще имат закъсненеие./
2. Fag - (noun) synonym: cigarette; „фас“
Внимание! – Думата в British English е синоним на цигара, но в разговорния American English означава „човек с хомосексуална ориентация“.
Example: ‘Tom went outside for a fag. I think he smokes too much!’ /Том отиде да дръпне една цигара. Мисля, че пуши прекалено много./
3. Fancy - (verb) to want to do or have something/ to be sexually attracted to someone.; „искам, желая“; „привлечен съм от някого“
Example: ‘Do you fancy going to the cinema on Friday?’/Ходили ти се на кино в петък?/
Example: ‘I fancy the new guy in my office. I think he’s hot!’/Харесва ми новият колега в офиса. Мисля, че е секси./
4. Hoover - (verb/noun) synonym: to vacuum/vacuum cleaner.; „прахосмукачка“, „чистя с прахосмукачка“
„Hoover“ е компания, която произвежда прахосмукачки. Тя е толкова популярна, че името й е станало нарицателно за прахосмукачки.
Example: ‘I need to buy a new hoover. Mine is broken.’ /Трябва да купя нова прахосмукачка. Моята е счупена./
Example: ‘The carpet is dirty. When was the last time you hoovered?’/Килимът е мръсен. Кога за последно го чисти с прахосмукачка?/
5. Mate - (noun) synonym: friend; „приятел“
Example: ‘We’ve been mates since we met in high school.’/Приятели сме от ученическите си години./
6. Pint - (noun) synonym: beer; „бира“
Във Великобритания в пъбовете бирата се сервира в чаши с обем 568 мл, което е 1 пинта (мерна единица за обем). Така под pint се разбира чаша бира в бар.
Example: ‘Do you want to go for a pint after work?’/Искаш ли да отидем на по чаша бира след работа?/
7. Quid - (noun) synonym: pound (£); „паунд“, „лира“ (разговорно)
Подобно на американците, които използват думата „buck“ като синоним на долар, британците използват „quid“ за английската лира.
Example: ‘Forty quid for a ticket to the game? That’s too much!’
8. Reckon - (verb) synonym: to think, to suppose; „предполагам“, „мисля“
Example: ‘I reckon it will rain tomorrow.’/Предполагам, че утре ще вали./
9. Rubbish - (noun/verb) synonym: Noun= garbage, trash,waste/ low quality,untrue. Verb= criticise; 1) „боклук“/ „предмет с ниско качество“/ „глупости“; 2) критикувам
Example: ‘Throw the empty coke can into the rubbish.’/Хвърли празната кутийка от кола в боклука./
Example: ‘I don’t like Green Day. I think their music is rubbish.’/Не харесвам „Грийн дей“. Мисля, че музиката им не струва./
Example: ‘Did you read that article in the newspaper? What a load of rubbish! I don’t believe it.’/Прочете ли статаия във вестника? Куп лъжи! Не й вярвам!/
Example: ‘I don’t want to rubbish your plan, but I don’t think it will work.’/Не ми се иска да критикувам плана ти, но не мисля, че ще проработи./
10. Wicked - (adjective) synonym: cool, great, excellent.; „страхотен, прекрасен“
Думата се използва главно от по-младото поколение с горепосоченото значение, но тя има и по-класически смисъл на „лош“ или „зъл“.
Example: ‘Look at that jacket. It’s wicked! I’m going to buy it.’/Погледни това яке. Страшно е ще го купя./

безплатно езиково обучение често задавани въпроси Блог за онлайн езиково обучение
След завършени два курса - по италиански и турски език, искам да изкажа радостта си, че в България има толкова модерна и полезна форма на обучение с толкова коректни и добри преподаватели и да благодаря за наученото от тях. В случая имам предвид Елвира Трикова и Мерием Мехметали. На всички мои познати и на всеки, който се интересува от езиково обучение препоръчвам Интензивно.ком. Бързо, удобно, качествено обучение, което пести времето на обучаващите се и максимално бързо им помага да напреднат в съответния език, като всичко това е придружено с огромното удоволствие от контакта с едни млади, професионално подготвени, възпитани, търпеливи и много приятни преподаватели, които дават максималното от себе си в интереса на обучението. Искрено желая успех на всички и да продължат да развиват тази дейност, защото все повече хора имат нужда от това обучение.

- Румяна Георгиева, София
Преди време бях един объркан … дизайнер, който беше наясно с алгоритми, формули и програми, но съвсем объркан по отношение на английската граматика. Предпочитах да правя реклами за ултра претенциозни клиенти, отколкото да спрягам PPTense. За разкош бях инспирирана или направо казано притисната от настоящите си американски шефове, да изуча езика до прилично ниво. След обстойно до педантичност обследване на дистанционните оферти и на база на фактори като цена, време, начин, преподавател, контрол ..., избрах INTENZIVNO. Днес, благодарение на г-жа Снежана Цонкова мога да общувам с взискателните ми шефове доста свободно. Благодаря г-жо Цонкова и INTENZIVNO.com!

- Илина Станимирова, София
Настоящата референция се дава на Интензивно.ком в уверение на това, че изпълни коректно провеждането на дългосрочни чуждоезикови онлайн обучения за служителите от администрацията на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол /ИАСАС/. Договорените услуги бяха възложени в изпълнение на сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № А13-22-15/11.04.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”. Обучението включваше провеждането на 66 бр. обучения по английски език и 12 бр. обучения по немски език с продължителност 150 уч. часа всяко. и се проведе в периода от 26.05.2014 г. до 10.12.2014г. Провеждането на дългосрочните чуждоезикови онлайн обучения по английски и немски език беше извършено прецизно и отговорно с изключителна отзивчивост, което осигури високо качество на проведените обучения. Онлайн обученията развиха езиковите компетенции на служителите в агенцията за предоставяне на по-качествени административни услуги, като самите обучаеми изразиха висока степен на удовлетвореност от качеството на проведените обучения. Обученията бяха съобразени с езиковата подготовка и професионални компетенции на обучаваните служители, а провеждането на уроците в интерактивна класна стая насърчи активното участие на служителите, без това да затрудни или възпрепятства работния процес. Преподавателите бяха професионалисти и ние сме изключително впечатлени и доволни от тяхната работа. По време на изпълнението на договора всички дейности бяха извършени с висок професионализъм и изпълнени в срока на договора. Онлайн платформата работеше стабилно и винаги, когато сме искали техническо съдействие, получавахме такова незабавно. Постигнатите резултати по време на съвместната ни дейност с екипа на Интензивно.ком ни дават основание да дадем висока оценка за услугите на фирмата и да я препоръчаме като коректен бизнес партньор в предоставянето на онлайн чуждоезиково обучение.

- Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Всички мнения