За контакт: 0 700 17 550

НОВИНИ

07.05.2015

Стимулирайте креативността на учениците по време на урок чрез използване на визуални средства.

 1. Добро начало на седмицата – „История по снимка“
За първи урок на седмицата добър начин за загрявка са снимки от вестници представящи събития от предходната седмица. Препоръчително е снимките да са с различна трудност. Поставете снимките в класната стая и помолете обучаващите се да се разходят из стаята, като по двойки обсъдят, с които от събитията са свързани. Друг вариант е да ги помолите да съставят своя история по видените снимки. След това две по две двойките могат да обсъдят идеите си. Обратната връзка с класа обикновено носи забавни и интересни идеи, а хубавото на упражнението е, че всяка седмица може да бъде актуализирано с нови снимки на нови събития.
2. Дискусия или дебат
Картините също могат да бъдат използвани като провокация на дискусия или дебат. Изборът на силно изображение, което представя дискусионна тема ви гарантира началото на диспут.
3. Използвайте вестници
Разделете обучаващите се на групи от 3-4ма, като им предоставите различни снимки от вестници и заглавия. Накарайте ги да свържат всяка снимка с правилното заглавие. Друг вариант на задачата е да раздадете снимките и да помолите обучаващите се да направят свои заглавия, като накрая сравните техните идеи с оригиналните заглавия и направите съответните коментари.
4. Забавни обяснения
Това е забавно упражнение, което да провокира чувството за хумор у Вашите ученици. Намерете снимки на животни или хора в странни ситуации или със странни изражения на лицата им. Задачата е обучаващите се да намерят обяснение на изображенията. Упражнението може да е още по-интересно, ако го направите като състезание за най-забавното обяснение, като първият ще спечели награда каквато сте подготвили предварително (Не е необходимо да е нещо голямо. В духа на задачата може да е нещо шеговито. Всичко зависи от Вашето въображение).
5. Създаване на образи
Снимките могат да бъдат използвани, за да помогнат на обучаващите се да създадат образи в уроците за писане. Раздайте няколко снимки, на които са запечатани хора на различна възраст, ситуации, националности и т.н, нека да са ярки, изглеждащи интересно хора. Накарайте учениците си да създадат профил на човек от снимките. Това е чудесен начин да упражните прилагателни, описващи характера и външността. Описанието трябва да съдържа както очевидните характеристики на персонажа, така и предполагаеми черти на неговия характер, професия, начин на живот и т.н.
Упражнението може да бъде развито като съберете обучаващите се по двойки, така че те да „поставят“ в ситуация своите образи от снимките и да създадат диалог между тях.
6. „Кое е това място?“
Снимки на различни места може да провокират и стимулират използването на прилагателни имена, с които да се опише заснетата локация. Отново заложете на впечатляващи снимки на климатични катаклизми, девствени места или обратно на бездомници или улични музиканти и шествия. Обучаващите се трябва да работят по двойки или малки групи, като първо обсъдят какво виждат, как би се чувствал всеки от тях на мястото на човека от снимката и т.н., а накрая въз основа на казаното съставят история.
7. Използване на снимки за упражнение на граматика
Снимките могат да бъдат използвани, за да се упражни граматика. Например, ако на обучаващите се раздадат снимки, на които се извършват различни дейности. Чрез насочващи въпроси да опишат това, което виждат може да се упражнят различни глаголни времена. Снимка на стая пък е начин да е упражнят предложи за място като се опише положението на предметите един спрямо друг.
8. Картинна диктовка
Това е упражнение за напреднали в изучаването на чужд език. Разделете класа от обучаващи се на малки групи от по 3-4ма души. На всяка от групите раздайте снимка на известна картина като целта е да опишат това, което виждат на друга група, която трябва да пресъздаде картината по описанието, което чува. Накрая всички сравняват нарисуваната картина с тази от снимката и коментират разликите.

безплатно езиково обучение често задавани въпроси Блог за онлайн езиково обучение
Настоящата референция се дава на Интензивно.ком в уверение на това, че изпълни коректно провеждането на дългосрочни чуждоезикови онлайн обучения за служителите от администрацията на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол /ИАСАС/. Договорените услуги бяха възложени в изпълнение на сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № А13-22-15/11.04.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”. Обучението включваше провеждането на 66 бр. обучения по английски език и 12 бр. обучения по немски език с продължителност 150 уч. часа всяко. и се проведе в периода от 26.05.2014 г. до 10.12.2014г. Провеждането на дългосрочните чуждоезикови онлайн обучения по английски и немски език беше извършено прецизно и отговорно с изключителна отзивчивост, което осигури високо качество на проведените обучения. Онлайн обученията развиха езиковите компетенции на служителите в агенцията за предоставяне на по-качествени административни услуги, като самите обучаеми изразиха висока степен на удовлетвореност от качеството на проведените обучения. Обученията бяха съобразени с езиковата подготовка и професионални компетенции на обучаваните служители, а провеждането на уроците в интерактивна класна стая насърчи активното участие на служителите, без това да затрудни или възпрепятства работния процес. Преподавателите бяха професионалисти и ние сме изключително впечатлени и доволни от тяхната работа. По време на изпълнението на договора всички дейности бяха извършени с висок професионализъм и изпълнени в срока на договора. Онлайн платформата работеше стабилно и винаги, когато сме искали техническо съдействие, получавахме такова незабавно. Постигнатите резултати по време на съвместната ни дейност с екипа на Интензивно.ком ни дават основание да дадем висока оценка за услугите на фирмата и да я препоръчаме като коректен бизнес партньор в предоставянето на онлайн чуждоезиково обучение.

- Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Сайта Интензивно.ком, е сайт даващ знания от най-прецизните и добри преподаватели. Влизайки в сайта аз лично, бях заинтересован като всяко младо момче жадуващо и копнеещо да разбера какво представлява сайта. Аз лично си направих регистрация и се абонирах за безплатния седем дневен пробен период по Английски език. Когато влязох в сайта бях посрещнат от един жизнерадостен човек и преподавател който ми даде информацията от която имах нужда. От този ден в който посетих сайта и до днес уча с интензивно точка ком. В нашия град трудно се намират преподаватели с подходящата квалификация. През първите един-два часа се чувствах странно във виртуалната класна стая, но след това вече не виждам никаква разлика с обикновената класна стая. Препоръчвам обучението на моите връстници и приятели: не се колебайте а започнете своето обучение с Intenzivno.com !!! Поздрави: Красимир Йорданов

- Красимир Йорданов, гр. Димово
Здравейте! Изключително съм доволна от обучението в Intenzivno.com! Аз съм от малък град и нямах възможност да посещавам уроци по английски език, затова реших да се обучавам онлайн. В началото бях доста скептично настроена относно този метод на учене и не знаех колко ще е ефикасен, но още след първия урок разбрах, че, може би, това е най-добрият начин в днешно време, защото се спестяват много средства и време, които са необходими на всички! Уроците са напълно реални в удобно време, което Вие може да определите и с предимството да учите в уюта на дома или офиса! Учителите в Intenzivno.com са професионалисти на високо ниво, изключително мили, обясняват всичко подробно, което е много важно за изучаването на нов език. Специални благодарности на учителката ни Деси Баръмова за търпението и разбирането, което прояви към нас. Вече приключихме ниво А1 и скоро започваме следващото, отново и благодарение на нея! Благодарности и на целия екип на сайта за прецизността и точността към клиентите. Продължавайте все така, желая Ви много успехи,а на тези от Вас, които все още имат някакви колебания и притеснения, ще кажа да продължат смело напред и да се запишат. Със сигурност ще останат доволни!!!

- Кремена Димитрова, Тутракан

Всички мнения