За контакт: 0 700 17 550

НОВИНИ

23.09.2014

Празнуваме Пролетното Равноденствие!

Тази година златокосата гостенка почука на вратите ни призори на днешния
дъждовен и малко мрачен вторник, за да донесе равноденствие, а може би равновесие,
успокоение и хармония в душите ни.
Продължителността на деня и нощта е еднаква са само два пъти в годината – през
пролетта (на 20 или 21 март) и през есента (на 22 или 23 септември). Това са
моментите, когато силите на доброто и злото, на светлината и мрака, на действието
и покоя са равнопоставени, което осигурява най-богати възможности за промяна и
сътворяване на реалността. Балансът между двете противоположни сили създава
условия за смесването на всички съществуващи потенциали, на всичките четири
елемента, изграждащи видимия и невидимия свят. По време на Пролетното
равноденствие светът се пробужда за живот, а Земята приютява семената, от които
по късно ражда живот, а Есенното равноденствие е официалният старт на периода,
в който берем плодовете и отчитаме резултатите. В миналото, когато промените в
климата са били от изключителна важност за реколтата, хората са почитали деня на
Есенното равноденствие като момент с особено значение. Тогава са се извършвали
важни обреди, свързани най-вече със земеделието и плодородието съпътствани от
празнични церемонии и карнавали.
В съвременния свят зависимостта от сезоните и климата вече не е така ярко изразена,
но вътрешният ни биологичен часовник продължава да бъде свързан с баланса между
светлината и тъмнината. С настъпването на есенния сезон ставаме по-интровертни
и все по-често се обръщаме към вътрешното си пространство. Така по естествен път
заниманията, изискващи концентрация и мисъл, стават по-привлекателни за нас; все
по-често се оставяме на уюта и сигурността на дома, увлечени в интересно четиво
или търсим възможности за учене на нещо ново, посредством новите технологии. И
понеже човекът от вчера прилича много на човекът от днес, той все още разчитам на
богатата реколта и личното си плодородие, изразено в постижения, за да си гарантира
препитание и уют през зимата.
Струва си да подходите към този ден като към празник. Той действително е такъв.
Празнуваме плодородието, равновесието и мъдростта и изразяваме благодарността си
към майката природа за даровете и изобилието, които тя ни поднася. Така или иначе,
въпреки технологичния напредък и човешкият стремеж за независимост от природните
сили, все още сме твърде малки и зависими и от климата, и от Земята която е наш общ
дом. Последните месеци ни дадоха истински и неопровержими доказателства за това...
Затова намерете време днес да изразите към нея своята любов и благодарност!
Време е също така да оценим постиженията си до момента и степента си на
удовлетворение от тях. От това до колко реалистична е оценката, зависи и до колко
успешни и адекватни ще бъдат плановете ни за бъдещето. Направете преглед на
ресурсите си, определете нуждите си и се опитайте да постегнете баланс между тях.

безплатно езиково обучение често задавани въпроси Блог за онлайн езиково обучение
След завършени два курса - по италиански и турски език, искам да изкажа радостта си, че в България има толкова модерна и полезна форма на обучение с толкова коректни и добри преподаватели и да благодаря за наученото от тях. В случая имам предвид Елвира Трикова и Мерием Мехметали. На всички мои познати и на всеки, който се интересува от езиково обучение препоръчвам Интензивно.ком. Бързо, удобно, качествено обучение, което пести времето на обучаващите се и максимално бързо им помага да напреднат в съответния език, като всичко това е придружено с огромното удоволствие от контакта с едни млади, професионално подготвени, възпитани, търпеливи и много приятни преподаватели, които дават максималното от себе си в интереса на обучението. Искрено желая успех на всички и да продължат да развиват тази дейност, защото все повече хора имат нужда от това обучение.

- Румяна Георгиева, София
Настоящата референция се дава на Интензивно.ком в уверение на това, че изпълни коректно провеждането на дългосрочни чуждоезикови онлайн обучения за служителите от администрацията на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол /ИАСАС/. Договорените услуги бяха възложени в изпълнение на сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № А13-22-15/11.04.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”. Обучението включваше провеждането на 66 бр. обучения по английски език и 12 бр. обучения по немски език с продължителност 150 уч. часа всяко. и се проведе в периода от 26.05.2014 г. до 10.12.2014г. Провеждането на дългосрочните чуждоезикови онлайн обучения по английски и немски език беше извършено прецизно и отговорно с изключителна отзивчивост, което осигури високо качество на проведените обучения. Онлайн обученията развиха езиковите компетенции на служителите в агенцията за предоставяне на по-качествени административни услуги, като самите обучаеми изразиха висока степен на удовлетвореност от качеството на проведените обучения. Обученията бяха съобразени с езиковата подготовка и професионални компетенции на обучаваните служители, а провеждането на уроците в интерактивна класна стая насърчи активното участие на служителите, без това да затрудни или възпрепятства работния процес. Преподавателите бяха професионалисти и ние сме изключително впечатлени и доволни от тяхната работа. По време на изпълнението на договора всички дейности бяха извършени с висок професионализъм и изпълнени в срока на договора. Онлайн платформата работеше стабилно и винаги, когато сме искали техническо съдействие, получавахме такова незабавно. Постигнатите резултати по време на съвместната ни дейност с екипа на Интензивно.ком ни дават основание да дадем висока оценка за услугите на фирмата и да я препоръчаме като коректен бизнес партньор в предоставянето на онлайн чуждоезиково обучение.

- Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Предложеното обучение е добре организирано и представено по достъпен начин. Преподавателката Светла Ненова е много добър професионалист. Възможността за достъп и след завършване на курса за преглед на пропуснати уроци, е още един плюс. Мисля, че това е една допълнителна много добра алтернатива за обучаваните. Благодаря, че сте съумяли да изградите тази стройна система и да я развивате и усъвършенствате във времето. Горещо ви препоръчвам на бъдещи и колебаещи се желаещи да изучават чужд език. Бъдещи потребители на предлаганите услуги, опитайте и се убедете сами в ефективността и миговете на приятни емоции и няма да съжалявате за предизвикателството да учите чужд език с Intenzivno.com. Благодаря ви за предоставената възможност за обучение на по-широк кръг от хора и за качественото преподаване. Пожелавам ви много творческо вдъхновение, бъдещи успешни проекти и професионално удовлетворение.

- Елена Стоянова, Севлиево

Всички мнения