За контакт: 0 700 17 550

НОВИНИ

17.06.2015

Начинаещите е логично да правят много грешки

 Някак си логично звучи, че когато започваш нещо ново неминуемо допускаш доста грешки преди да се научиш да го правиш добре. В тази връзка съществува и изразът „уча се от грешките си“. Когато става дума за учене на чужди езици, всъщност не трябва да прилагаме фразата буквално, защото ще се получи тъкмо обратния ефект. Много често, учейки нов език се срещаме с „нелогични“ правила, изключения, лексика, които не могат да се обяснят – те просто трябва да се запомнят и прилагат. Ето защо дори и като начинаещи можете да сте безгрешни. Необходимо е само да знаете това, което изговаряте. С други думи, да говорите само онова, в което сте сигурни. Ако следвате добри примери и избягвате несигурни фрази, на практика няма да правите грешки.
Какво трябва да направите
- прекарайте повече време, за да четете или слушате реч на носители на езика
- търсете източници, за да проверите дума или израз преди да го напишете или кажете
- избягвайте да произнасяте нещо, в което не сте сигурни, защото рискувате да научите нещо погрешно
- обръщайте внимание на неща като последователност на думите, определителен/ неопределителен член, предлози, времена и т.н. Сравнете изреченията на чуждия език и на вашия и забележете разликите между тях.
Ако сте внимателни и постоянни, може да учите с минимален брой грешки и постепенно да увеличавате броя на фразите, в които сте абсолютно уверени. Ще стигнете до момента, в който можете да изразявате всичко, което пожелаете.

безплатно езиково обучение често задавани въпроси Блог за онлайн езиково обучение
Настоящата референция се дава на Интензивно.ком в уверение на това, че изпълни коректно провеждането на дългосрочни чуждоезикови онлайн обучения за служителите от администрацията на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол /ИАСАС/. Договорените услуги бяха възложени в изпълнение на сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № А13-22-15/11.04.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”. Обучението включваше провеждането на 66 бр. обучения по английски език и 12 бр. обучения по немски език с продължителност 150 уч. часа всяко. и се проведе в периода от 26.05.2014 г. до 10.12.2014г. Провеждането на дългосрочните чуждоезикови онлайн обучения по английски и немски език беше извършено прецизно и отговорно с изключителна отзивчивост, което осигури високо качество на проведените обучения. Онлайн обученията развиха езиковите компетенции на служителите в агенцията за предоставяне на по-качествени административни услуги, като самите обучаеми изразиха висока степен на удовлетвореност от качеството на проведените обучения. Обученията бяха съобразени с езиковата подготовка и професионални компетенции на обучаваните служители, а провеждането на уроците в интерактивна класна стая насърчи активното участие на служителите, без това да затрудни или възпрепятства работния процес. Преподавателите бяха професионалисти и ние сме изключително впечатлени и доволни от тяхната работа. По време на изпълнението на договора всички дейности бяха извършени с висок професионализъм и изпълнени в срока на договора. Онлайн платформата работеше стабилно и винаги, когато сме искали техническо съдействие, получавахме такова незабавно. Постигнатите резултати по време на съвместната ни дейност с екипа на Интензивно.ком ни дават основание да дадем висока оценка за услугите на фирмата и да я препоръчаме като коректен бизнес партньор в предоставянето на онлайн чуждоезиково обучение.

- Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Благодарение на Мерием усъвършенствах знанията си по турски език. Тя е един невероятен преподавател. С много разбиране и търпение, поднасяйки граматическия материал по най - достъпния начин ми помогна да допълня пропуските в знанията си. Много съм доволна и искам да изкажа своята благодарност към Вас и целия екип на Интензивно за човешкото отношение и разбиране. Имах невероятния късмет да бъда обучавана от професионалисти и да стана част, ако мога така да се изразя, от семейството на Интензивно. БЛАГОДАРЯ, че Ви има.

- Ваня Найденова, София
Искам да поздравя Интензивно за прекрасната платформа и професиналното обучение, което предлагат. В работата постоянно ми се налага да ползвам английски език, за съжаление нямах възможност да посещавам курсове, тъй като ангажиментите ми са с плаващо време. Бях в безизходица, докато не открих Интензивно! Курсовете се провеждат в удобно за мен време, има възможности както за индивидуални, така и за групови уроци, освен това с онлайн обучението пестя време. Очарован съм от преподавателите, напредвам бързо и със сигурност ще продължа курсовете, защото ефектът е очевиден. Сърдечни благодарности на екипа на Интензивно и специално на Рая Очипалска за професионалното отношение към работата и грижата към мене! :-)

- Красимир Димитров, София

Всички мнения