За контакт: 0 700 17 550

НОВИНИ

12.11.2014

Колкото по-рано, толкова по-добре

Идеята малки деца да учат чужд език, докато не са усвоили майчини си, първоначално може
да изглежда като амбициозна, дори невъзможна, задача. Въпреки това известно е, че деца
родени в билингвали семейства лесно се научват да комуникират на езиците на двамата си
родители на много ранна възраст.
Няма единно мнение по въпроса кога едно дете да започне да учи втори език. Мнението на
експертите обаче наклонява везните към по-ранната възраст и по-конкретно до 3 години. По-
голямата част от преподавателите потвърждават, че децата, които учат два езика
едновременно, звучат като носители и на двата езика. Нещо повече, те се научават да говорят
със същите темпове както децата, които се учат да говорят само един език. Те възприемат
езика като начин на комуникация, неосъзнато прилагат заучени езикови конструкции, като
постепенно адекватно ги прилагат в нови ситуации.
Ако децата започнат да учат чужд език, когато вече ходят на училище, те трябва да правят това
осъзнато, т.е. да разбират всичко, което им се поднася на новия език, прекарвайки го през
познатия им, майчин. Бебето, малко дете прави това по естествен начин. Причината е, че
детето което учи два езика едновременно не усеща влиянието на първи език, което го
освобождава от предварително формираните у него езикови представи за нещата.
Физически мозъкът възприема по-лесно, респективно – учи, на една по-малка възраст.
Мозъкът на едно дете се различава от мозъка на възрастен по това, че се развива по-бързо. В
действителност двегодишно дете има два пъти повече синаптични връзки* в мозъка си от един
възрастен. Младият мозък трябва да използва тези връзки иначе ще ги изгуби. Логично е да се
възползвате от това време и да дадете на детето си колкото се може повече знание. Ученето на
втори език е най-естествения и ползотворен начин да се направи това.
Когато преценявате на каква възраст е най-точни момент, за да започне детето Ви със
заниманията си по втори език трябва да имате предвид един факт: ученето да се говори
започва много преди първите думи. Разбирането е винаги една стъпка преди говоренето.
Изследванията показват, че децата започват да разбират приблизително шест месеца преди да
се научат да говорят.
*Синаптична връзка - специфичен контакт между мембраните на две клетки, от които поне
безплатно езиково обучение често задавани въпроси Блог за онлайн езиково обучение
Искам да поздравя Интензивно за прекрасната платформа и професиналното обучение, което предлагат. В работата постоянно ми се налага да ползвам английски език, за съжаление нямах възможност да посещавам курсове, тъй като ангажиментите ми са с плаващо време. Бях в безизходица, докато не открих Интензивно! Курсовете се провеждат в удобно за мен време, има възможности както за индивидуални, така и за групови уроци, освен това с онлайн обучението пестя време. Очарован съм от преподавателите, напредвам бързо и със сигурност ще продължа курсовете, защото ефектът е очевиден. Сърдечни благодарности на екипа на Интензивно и специално на Рая Очипалска за професионалното отношение към работата и грижата към мене! :-)

- Красимир Димитров, София
Искам да благодаря на целия екип на интензивно и най-вече на Lehrerin Eкатерина Kвинот . За мен тя е един невероятен преподавател разбиращ от дидактика. Немския език е труден, а немската граматика изисква много обяснения които тя ни даваше. Кристално ни изясняваше употребата на падежите, кое е пряко и непряко допълнение и още много други неща преди да можем да кажем и едно просто изречение. Винаги проявяваше невероятно внимание и отделяше необходимото за всеки от нас време. Перфектна методика....давам висока оценка за начина по който провежда часовете си. С положителното си отношение стимулира желанието за изучаване на езика. Отново бих избрала Интензивно.ком.

- Катя Христова, Швейцария
Преди време записах онлайн курс по немски език в Интензивно.ком, останах изключително доволна и реших да продължа със следващото ниво. Съвсем скоро с огромно желание завърших и ниво А2 с учител г-жа Милева. Тя е човек, който има изключителните качества на учител по призвание, отдадена е на работата си. Дори и само за няколко месеца съвместна работа, сега говоря немски много по-добре. Това обучение в Интензивно.ком отвори възможности и врати пред мен, важни за бъдещето ми. Г-жа Соня Милева е един отличен професионалист, владеещ езика и разбиращ от работата си до съвършенство. Тя е много лъчезарна и позитивна, има подход към учениците и знае как да направи часа интересен. Учеше ни да говорим на немски, но и да слушаме, учеше ни на граматика, но ни оставяше и сами да стигнем до много правила. Винаги ще бъда благодарна за всичко на което ме е научила! Благодарение на двата курса нивото ми на общуване на немски е много по-високо. Благодаря ви!

- Катя Христова, Швейцария

Всички мнения